Odvjetnici

ODVJETNICA dr.sc. ANA HOLJAR, dipl.iur.
Područje stručnosti: trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, građansko pravo, pomorsko pravo, radno pravo, ugovorno pravo, stečajevi, vrijednosni papiri, zemljišno-knjižno pravo, stvarno pravo na nekretninama, upravno i prekršajno pravo
Rođena: 06. kolovoza 1977. godine
Obrazovanje:

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – poslijediplomski doktorski studij (dr.sc.) 2012. - Doktorska disertacija pod naslovom “Uloga i zaštita zainteresiranih osoba  prilikom podjele društava kapitala”

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci – poslijediplomski znanstveni studij (mr.sc.) 2005. - Magistarski rad pod naslovom: “Statusne promjene pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala usporednim prikazom europskog i hrvatskog prava društva"

Ministarstvo pravosuđa – pravosudni ispit, siječanj 2005

Rektorova nagrada dodijeljena kao najboljem studentu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 1999/2000.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur.) 2001.- Diplomski rad pod naslovom “Slobode prometa kapitala i monetarna unija”

Fotogalerija

Objavljeni novinski članci

Radno iskustvo: U neprekinutom radnom odnosu u odvjetničkom uredu u Rijeci, za vrijeme obavljanja odvjetničko vježbeničke prakse, od 2001. do 2006. godine.
Osniva vlastiti odvjetnički ured dana 01. veljače 2006. godine u kojem radi danas.
Obavlja niz upravljačkih funkcija u obliku dodijeljene prokure u trgovačkim društvima na području Rijeka, upravljanje u organizacijskim, pravnom i radnom smislu.
Članstva: Hrvatska odvjetnička komora, Udruga pravnika
Strani jezici: Engleski i talijanski
E-mail: ana.holjar@ri.t-com.hr
  ana@odvjetnik-holjar.hr