Odvjetnički vježbenici

  Odvjetnička vježbenica ANDREA KUNAC, mag.iur.
Rođen: 18. travnja 1989. godine
Obrazovanje:

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku (mag.iur.) 2014. – diplomski rad „Najbolji interes djeteta u predmetima sa prekograničnim elementom – Uredba Bruxelles II Bis“

Europskopravni modul – Jean Monnet Module, Lifelong Learning Programme

Članstva: Hrvatska odvjetnička komora
Strani jezici: Engleski
  E-mail: andrea@odvjetnik-holjar.hr