Područje stručnosti

Odvjetnički ured dr. sc. Ana Holjar počam od 2006. godine pruža pravne usluge domaćim i međunarodnim klijentima iz različitih grana prava, a posebno se ističe na područjima:
 
 • trgovačko pravo
 • pravo trgovačkih društava
 • građansko pravo
 • pomorsko pravo
 • radno pravo
 • ugovorno pravo
 • stečajevi
 • vrijednosni papiri
 • zemljišno-knjižno pravo
 • stvarno pravo na nekretninama
 • upravno i prekršajno pravo
 


Pravna izvrsnost stručnog tima ogleda se ponajprije u konstantnom pravnom i znanstvenom usavršavanju te težnji za neprestanim stručnim napredovanjem. Svi članovi stručnog tima odvjetničkog ureda, osim hrvatskog jezika, izvrsno vladaju engleskim jezikom, dok pojedini izvrsno vladaju njemačkim i talijanskim jezikom. Poslovi koji se obavljaju u odvjetničkom uredu zahtjevni su i vrlo dinamični te iziskuju stalan anganžman u svim zastupljenim područjima prava. Ambicioznost, marljivost, motiviranost i energičnost temelj su uspjeha poslovanja ovog odvjetničkog ureda.